W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy90zxjnb3mvanbnl2jhbm5lci1kzwzhdwx0lwpvynmuanbnil1d

Service Delivery Manager

 • Locatie:

  Utrecht

 • Expertise(s):

  ITIL, PRINCE 2

 • Type vacature:

  Vast dienstverband

 • Contact e-mail:

  joerlemans@tergos.nl

 • Referentie:

  29735

 • Gepubliceerd:

  meer dan een jaar geleden

 • Verloopdatum:

  2019-10-30

 • Startdatum:

  August 23 2019

Ben jij een Service Delivery Manager en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Voor een goede relatie ben ik op zoek naar een communicatieve, empathische en commerciële specialist.

Doel van de functie

De IT Service level manager heeft als doel het bepalen en bewaken van het kwaliteitsniveau waartegen de verschillende IT diensten worden aangeboden. Hij/zij is verantwoordelijk voor het kaderen en kwantificeren van de verschillende IT diensten in service levels en het erop toezien dat deze (nog) actueel zijn en nageleefd worden.

 • Gebruikersfeedback ophalen, rapporteren en bewaken;
 • Als aanspreekpunt fungeren tussen beheerorganisatie en gebruikersorganisatie;
 • Klachten beheren, opvolgen en rapporteren;
 • Beheerprocessen (incidentmanagement, problem management, etc.) per dienst monitoren t.b.v. verbetering van de dienst of t.b.v. verbetering van de beheerprocessen van IT Services;
 • Pro-actief meedenken over mogelijke verbeteringen in de dienstverlening.

 

 • (Bijdragen aan het) inrichten, evalueren, bespreken en bijhouden van een service level rapportage voor de verschillende geleverde diensten;
 • Administreren en archiveren van (service level) rapportages en notulen van leveringsoverleggen, zowel intern als extern, ten behoeve van bewijsvoering;
 • Maken van trendanalyses en het doen van verbetersuggesties op het gebied van processen, producten of overig, naar aanleiding van de service level rapportages;
 • (Adviseren ten behoeve van het) onderhouden, inrichten en uitbreiden van de rapportagemogelijkheden van de huidige service management tooling.

Aansturing van leveranciers:

 • Tactische aansturing van leveranciers in de vorm van leveringsoverleggen, escalaties en overige regievoering op tactisch niveau;
 • Bewaken van voortgang in verbeteringstrajecten door middel van sturing op actielijsten en leveringsoverleggen;
 • Plannen van structurele beheerwerkzaamheden in samenspraak met leverancier en interne (beheer)organisatie;
 • Aansluiten van beheerprocessen bij leveranciers op interne beheerprocessen;
 • Periodieke ijking van afgesproken service levels met interne wensen en behoeften;
 • Administreren en archiveren van externe service level rapportages ten behoeve van interne bewijslast.

Ondersteuning contracteren nieuwe diensten

 • Het tijdens inkooptrajecten adviseren van business vertegenwoordigers, projectleiders en contractmanagement op het gebied van service level afspraken, zowel intern als extern
 • Adviseren van contractmanagement op het gebied van te gebruiken SLA templates voor verschillende typen (IT) dienstverlening.